KURULUŞ AMACI: Türkiye ile FAS halkları arasında dostluk ilişkileri kurmak,bunları devam ettirmek ve geliştirmek, fikir,san’at ve kültürel alanlarda işbirliği yapmak ve iki ülke arasında mevcut Kültürel Anlaşması çerçevesinde ele alınan çalışmalara katkıda bulunmak ve bu yönde girişimler yapmak. Dernek  1987 yılında kurulmuştur.

FAS  DOSTLUK  VE  KÜLTÜR  DERNEĞİ

ASSOCIATION  AMICALE  ET  CULTURELLE  TURQUIE – MAROC

Bilir sok. 222/4  Kavaklıdere  067030  Ankara

Tel:0312.426 42 71  –  426 21 38
Fax: 0312. 466 39 08

Güvenlik sicil no: 06 322 065
E-mail: [email protected]
GSM: 0542. 5813 91 952